Smerte

Klikk på linkene under for å få informasjon om de ulike tilstandene

Optima Naprapatklinikk behandler ikke:

 • Pasienter med kreft eller alvorlige raumatiske lidelser.
 • Pasienter rett etter hjerteinfrakt eller hjerneslag.
 • Pasienter med symptom og/eller smerter som ikke kan knyttes til feil i bevegelsesapparatet.

Ved den minste misstanke om alvorlig sykdom sender vi pasienten videre til riktig instans innen helsevesenet.
border

Smerter i korsryggen

Smerter i korsryggen refererer til de smertene som er lokalisert mellom de nederste ribbena og rumpeballene. Smertene kan også stråle ned i setet og låret og enkelte opplever også smerter i lysken. Man deler gjerne korsryggsmerter inn i akutte og kroniske smerter der sistnevnte henviser til de som har hatt vondt mer enn 12 uker. Pasienter som lett får tilbakefall og sliter med ustabil rygg blir også betegnet som kroniske. Akutte korsryggsmerter betegnes ofte som kink, hekseskudd eller som akutt lumbago.

Smerter i korsryggen kan oppstå plutselig

Smerter i korsryggen oppstår ofte plutselig og gjerne i forbindelse med belastningssituasjoner. Andre ganger kan symptomene komme gradvis og i noen tilfeller kan det oppstå akutte og sterke smerter ved helt uskyldige og tilsynelatende lette belastninger. I slike tilfeller har vedkommende gjerne merket tendens til ubehag i en periode forut for kinket.

Trening og ryggsmerter

I utgangspunktet er det alltid viktig å være i aktivitet og styrke stabiliserende ryggmuskulatur. Men det finnes ganger da dette ikke er tilrådelig. Et godt eksempel er i de tilfellene man blir verre av aktivitet. Det er aldri klokt å trosse smerter! Det lønner seg som regel også å vente med stabiliserende trening (for eksempel trening i slynge, eller på balansebrett mm) inntil årsaken til smertene er diagnostisert av en naprapat og problemet er korrigert.

Trening og ryggsmerter

Faresignaler som i noen tilfeller kan tyde på alvorlig sykdom som underliggende årsak er:

 • Morgenstivhet som varer i mer enn en time
 • Høy senkning i kombinasjon med ryggsmerter
 • Smerter som ikke avtar ved ro
 • Vekttap, feber og redusert allmenntilstand

TILBAKE

Bekken/hofte

Det er et nært samspill mellom funksjonen i bekkenet og funksjonen i hofteleddene. Skjevt eller stivt bekken kan føre til nedsatt bevegelighet i hofteleddene og visa versa. Derfor må begge områder vurderes nøye for å finne den egentlige årsaken til plagene.

Skjevt eller stivt bekken er langt vanligere enn det mange tror og skyldes som regel fall eller overbelastninger. Når bekkenet ikke fungerer normalt kan dette forårsake smerter i setemuskulaturen, lysken, hoftene og stråling ut i bena. Nedsatt bevegelighet i hofteleddene forårsaker som regel smerter lokalt rundt hofteleddet og på innsiden eller utsiden av lårene. Nedsatt bevegelighet i hofteleddene er ofte assosiert med betennelser i omkringliggende muskulatur og sener, og man blir ofte ikke kvitt plagene før betennelsen blir fjernet. Både bekken- og hofteledd behandles effektivt med muskulære teknikker og manipulasjon hos naprapaten.
TILBAKE

Smerter i bena

Smerter i benet kan skyldes mange årsaker og ofte kan det være en utfordring å finne årsaken til pasientens symptomer

En av årsakene til smerter i benet kan være isjias som skyldes at en skive mellom virvlene har sprukket og trykker på isjiasnerven som går ned i benet. Disse smertene er intense og kan i noen sjeldne tilfeller forårsake lammelser. I tillegg kan smerter i bene skyldes både sirkulasjonsforstyrrelser og nevrologiske forhold som i noen tilfeller krever operative inngrep.

Med sin spesialistutdannelse i nerve-, muskel- og skjelettsystemet er naprapaten godt kvalifisert til å diagnostisere denne type lidelser. Imidlertid er det ofte de enkleste årsakene som er de vanligste, og disse tilfellene også de enkleste å behandle. Typiske årsaker er låsninger og feilstillinger i bekken og ryggvirvler samt muskelspenninger og muskelknuter som vi refererer til som triggerpunkter.

TILBAKE

Isjias

Når du har isjias er individuell vurdering en forutsetning for en riktig diagnose og et vellykket behandlingsresultat!
Isjias betyr smerter langs isjiasnerven på grunn av prolaps eller andre faktorer som forårsaker press på isjiasnerven. Nerven som går på baksiden av låret deler seg i to ved kneet og strekker seg videre helt ned til foten. Nerven er sammensatt av flere nerverøtter som har sitt utspring i nederste del av ryggmargen. Når en av nerverøttene i ryggmargen kommer i klem kan det forårsake sterke smerter langs hele nervens forløp.

Smertene i seg selv kan i enkelte tilfeller være nesten uutholdelige og for mange kan det være vanskelig å finne stillinger som gir smertelindring. I noen tilfeller kan det være så mye trykk på nerveroten at nerveimpulsene frem til muskulaturen blir redusert eller avskåret og i så fall vil man merke at man blir svakere i bestemte muskelgrupper.

Det vanligste er at man mister evnen til å stå på hælen eller tærne på den siden som er involvert. Slike symptomer er alvorlige og skal ikke undervurderes!  I enda mer alvorlige tilfeller kan man oppleve at det blir vanskelig å late vannet eller at man blir slapp i endetarmsåpningen i tillegg til nummenhet og nedsatt følelse på innsiden av lårene.

Gode råd

Ved akutt isjias er det vesentlig at man respekterer smerten og holder seg i ro. De fleste som får uutholdelige smerter eller lammelser har som regel merket symptomer i lang tid uten å ta dette alvorlig. Nedsatt kraft er alltid et varsel om at trykket på nerven er stort og at det haster med å få behandling.

Undersøkelse av isjias så tidlig som mulig

Isjiaspasienter trenger å komme til undersøkelse så raskt som mulig for å forsikre seg om at det ikke er i ferd med å oppstå skade på nerverøtter som kan forårsake varige lammelser eller nedsatt kraft. Ved hjelp av en god klinisk undersøkelse er det som regel enkelt for naprapaten å konstatere om det foreligger prolaps og hvilke tiltak som må igangsettes for å bli frisk.

Man trenger vanligvis ikke CT eller MR for å finne ut av dette. Den kliniske undersøkelsen er viktig og naprapaten vil i løpet av de undersøkelsen undersøke alle ledd, muskler og nerver som kan forårsake de symptomene pasienten lider av. Deretter vil han skreddersy et hurtigvirkende behandlingsopplegg der han kombinerer de mest effektive behandlingsmetodene mot isjias.
TILBAKE

Prolaps

Med prolaps menes som regel at skiven mellom virvlene i ryggsøylen har sprukket og at skivekjernen tyter ut. I alvorlige tilfeller kan det materialet som tyter ut trykke på nerverøtter og forårsake store smerter og i noen tilfeller lammelser. Prolaps kan oppstå hvor som helst i ryggsøylen, men mest vanlig er det i nakken og korsryggen og i de tilfellene det oppstår trykk på nerveroten vil prolapset forårsake utstrålende smerter ut i armene eller bena.

Mange vet ikke at prolaps er ganske vanlig blant befolkningen og at nesten femti prosent har ett eller flere prolaps uten at det gir symptomer. Ved hjelp av en klinisk og nevrologisk undersøkelse som utføres av en naprapat er det som regel enkelt å finne ut av om dine symptomer skyldes prolaps eller andre årsaker. I tvilstilfeller kan en naprapat også henvise deg til MR som er en avansert form for røntgen som gjør det mulig å se prolapset som ikke synes på vanlig røntgen.

Behandling av prolaps

Det er ingen ting i veien for å behandle et prolaps så lenge man gjør dette på riktig måte. Som regel benytter naprapaten traksjonsbehandling i kombinasjon med modifiserte manipulasjonsteknikker for å bedre leddfunksjonen rundt prolapset. I tillegg kan naprapaten inkludere andre behandlingsformer som betennelsesdempende medisiner, akupunktur og massasje/ triggerpunktsbehandling. Når prolapset ikke lenger forårsaker utstrålende smerter og funksjonen i ryggen eller nakken er normalisert er det viktig å følge et treningsprogram som naprapaten setter opp. Treningen styrker stabiliserende muskulatur og reduserer sjanse for tilbakefall.
TILBAKE

Smerte i nakken

«Stressnakke»
Mange opplever smerter i nakken i forbindelse med stress. Det kalles populært for «stressnakke». Enkelte tror derfor at dersom de slutter å stresse, vil plagene gå vekk av seg selv. Til en viss grad er dette riktig, men man skal være oppmerksom på at smerter i forbindelse med stress eller fysisk aktivitet som regel er tegn på at nakkens muskulatur og ledd ikke fungerer som de skal. Det er derfor riktigere å si at nakkesmertene blir utløst av stress, men ikke forårsaket av stress. De fleste med denne plagen opplever derfor at de tåler både stress og fysiske belastninger etter riktig behandling.

Akutte smerter i nakken bør alltid undersøkes av en naprapat. Dette gjelder også mindre plager som, dersom de ikke behandles, kan utvikle seg til å bli kroniske. Funksjonsfeil i muskel- og skjelettsystemet kan lett resultere i slitasje og forkalkninger hvis man ikke får rettet på problemet i tide.

Smertebaner

Smerter i nakken kan lett forplante seg ut i armene eller gi hodesmerter avhengig av hva problemet består av. Hvis det er mekanisk trykk på nerverøttene på grunn av prolaps eller slitasje kan dette gi smerter ut i armene. På samme måte kan låsninger i nakken og triggerpunkter i nakkemusklene forårsake flere typer hodepine og også utløse migrene.
TILBAKE

Nakkesleng

Mange synes å lide av den feiloppfatning at nakkesleng er en diagnose. Dette er ikke riktig. Uttrykket nakkesleng beskriver kun en skademekanisme og sier ingenting om hvilke symptomer eller skader pasienten lider av. Både pasienter og helsepersonell misbruker ofte betegnelsen som en diagnose.

En sleng på nakken der hodet først slenges bakover og deretter forover betyr ikke at det behøver å oppstå skader eller symptomer. Hos de fleste gjør det heldigvis ikke det, men hos enkelte kan skaden og symptomene være kraftig og vedvarende. Denne pasientgruppen trenger en god klinisk undersøkelse i tillegg til riktig oppfølging.

Hvilke skader kan nakkesleng medføre?

Den vanligste form for skade er en overstrekk av muskulaturen på fremsiden og baksiden av nakken, og leddlåsninger i nakkesøylen med påfølgende betennelsestilstander. Med betennelser mener vi at enkelte strukturer blir irriterte og overfølsomme og er opphav til smerte. Som regel vil ingen av disse feilene synes verken på røntgen eller MR. Likevel kan skadene være enkle å konstatere når man undersøker området. Muskulaturen vil føles svært stram og øm, og naprapaten vil kunne kjenne om leddene er fastlåst. Hvis slike funksjonsfeil ikke blir behandlet, kan de over tid forårsake kronisk plager.

Hos noen er skadene langt mer alvorlige, og pasienten kan ha avrivninger av muskulatur, leddbåndskader, skader på mellomvirvelskive og nerverøtter, og brudd på nakkevirvler. Hjernerystelse kan også være en komplikasjon.

Mange årsaker til dine plager

For å forstå symptomene til pasienter med nakkeslengskade, er det en forutsetning at man forstår samspillet mellom nakkevirvler, muskulatur og nervesystemet. Disse strukturene påvirker hverandre gjensidig, og en feil i et område kan forårsake symptomer i andre områder. For eksempel gir nakkevirvlene kontinuerlig informasjon til lillehjernen og øyemusklene om sin posisjon. Selv om dette bare en liten del av de mekanismer som kontrollerer balanse og syn, er det mange eksempler på hvordan nedsatt bevegelighet i nakkens virvler kan forårsake synsforstyrrelse og svimmelhet. Symptomene vil derfor være direkte relatert til de strukturer som er skadet.

Symptomene varierer fra person til person

Det som vanskeliggjør bildet er at to pasienter som tilsynelatende har de samme funn, likevel kan ha helt forskjellige symptomer. Det skyldes arvelige faktorer så vel som disposisjoner på grunn tidligere skader osv. Det er derfor viktig å forstå at symptomene er individuelle og vil variere fra pasient til pasient. Det er mange som lever med leddlåsninger i nakken uten å oppleve andre symptomer enn redusert bevegelighet. Men som nevnt kan virvellåsninger forstyrre de normale nevrologiske impulsene i området. I praksis betyr det at nakkelåsninger også kan forårsake smerter og nummenhet i armene. Hvis man kombinerer dette med smertene fra knuter i muskulaturen, betennelser i senefester og spenninger i kjeve/bitt er det ikke vanskelig å forstå det komplekse bildet som enkelte pasienter forteller om. Fagfolk som sammenligner en nakkeslengskade med en ankelforstuing, har ikke forstått det komplekse nevrologiske samspillet mellom nakkevirvler, muskulatur og nervesystemet.
TILBAKE

Smerter i skulderen og armen

Smerter i skulderen og armen kan skyldes en funksjonsfeil i skulder og arm, men like ofte skyldes det muskelknuter og låsninger i nakken som gir utstrålende smerter. Prolaps kan også forårsake utstrålende smerter. Funksjonen til nakke, skulder og arm må ofte sees som en helhet for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

Smerter i armene

I noen tilfeller skyldes armsmerte feil i armen, mens i andre tilfeller kan det være forårsaket av problemer i nakken som gir smerter som stråler til armen. Derfor skal man i tillegg til å undersøke armen alltid undersøke nakken for å se om det er feil i nakken som kan forårsake utstrålende smerter.
Smerter i armene kan være lokalisert til en del, men kan også være utstrålende og påvirke hele armen. I noen tilfeller kan man føle nummenhet.
TILBAKE

Nummen og sovende arm

Mange med dette problemet blir engstelige og tror at symptomene kan være tegn på dårlig blodsirkulasjon eller andre mer alvorlige underliggende årsaker. De fleste med dette problemet opplever at armen blir nummen og «sovner» om natten, og må ofte opp og riste dem for å få tilbake følelsen i armene. Andre kan oppleve symptomene mens de kjører bil eller gjør andre former for aktivitet.

Selv om nummenheten og følelsen av at armen sover er ubehagelige og det kan være vanskelig å skjønne årsaken til problemet. Men ved hjelp av objektive undersøkelsesmetoder er dette problemet som regel noe av det enkleste en naprapat beskjeftiger seg med. Vanligvis ligger årsaken til problemet i brystryggen og ikke nakken slik mange synes å tro. Dersom naprapaten finner muskelspenningene og de fastlåste ledd som kan forårsake disse symptomene vil de fleste pasienter føle seg bedre allerede etter noen få uker med behandling!
TILBAKE

Smerter mellom skulderbladene

Smerter mellom skulderbladene er svært utbredt,

Noe av forklaringen kan være at dette området er det minst bevegelige i ryggsøylen. Dette skyldes at ribbena fester seg på alle de tolv brystvirvlene og begrenser bevegeligheten.

I brystryggen kan det oppstå låsninger i virvlene, men også i ribbena der de fester seg til virvlene. Som regel forårsaker dette lokale smerter, men i noen tilfeller kan dette forplante ut langs ribbene og i noen tilfeller frem til brystet. Som regel vil låsninger i virvler og ledd også forårsake muskelspenninger som kan være opphav til smerte.

Smerter mellom skulderbladene er en av de enkleste problemstillingene innenfor fysikalsk medisin og som regel opplever pasientene rask bedring med naprapatiens kombinasjon av behandlingsmetoder.
TILBAKE

Brystsmerte; Funksjonsfeil eller hjertelidelse?

Smerter på grunn av funksjonsforstyrrelser i brystryggen og stram muskulatur, kan være intense og stikkende og kan forsterkes når man forandrer stilling. I motsetning til ved hjertelidelser, forårsaker ikke slike funksjonsforstyrrelser uvelhet, høyere puls eller tiltagende smerter ved fysiske anstrengelser. Likevel er det ikke alltid man med sikkerhet kan fastslå om symptomene skyldes hjerteproblemer eller enkle funksjonsfeil i ledd og muskulatur.

Mange av våre pasienter har hatt smerter som har kommet og gått i lang tid, og dette i seg selv er ofte et tegn på at smertene ikke er relatert til hjertesykdom, såfremt smertene ikke tiltar ved fysiske anstrengelser. Pasienter med denne type symptomer reagerer som regel raskt på riktig behandling.
TILBAKE

Hodepine

Det finnes mange former for hodepine og migrene, og enkelte eksperter hevder at så mange som 70 prosent av alle migrenepasienter ikke har fått riktig diagnose. Mange med migrene har også hodepine og i det medisinske miljøet har man vært opptatt av å klassifisere hodepiner i forskjellige kategorier som spenningshodepine, nakkehodepine, kronisk daglig hodepine osv. Her skal vi ikke fokusere på slike kategorier, men i stedet beskrive hvilke årsaker som vanligvis ligger til grunn for hodesmerter og hvorledes vi kan behandle dette.

Selv om mange hodepiner ligner hverandre, er det nesten ingen som er like. Et vellykket resultat er derfor avhengig av en individuell tilnærming til problemet. Mange pasienter opplever at hodepine eller migrene utløses av smerter i nakken, kjeven og skuldrene, mens andre opplever at lukter, matvarer eller hormonelle svingninger kan være utløsende årsak. Fordi det er så mange faktorer som kan utløse hodepine og migrene, bør naprapaten som utreder disse pasientene ha kunnskap om alle faktorene for å finne årsakene til pasientens hodepine.

Smertebildet hos hodepine og migrenepasienter er svært variert

Smertebildet hos hodepine- og migrenepasienter er svært variert. Mens noen er igjennom en rekke forstadier før migrenen slår ut, er det andre som får relativt akutte smerter uten særlig forvarsel. En migrene kan vare fra 4 til 72 timer, mens andre typer hodepine kan være mindre intense, lokalisert til bestemte områder i hodet og tilstede nesten daglig.

De farlige signalene ved hodepine og migrene

Når man kjenner årsaken til hodepinen, er hovedregelen at du enten ved egen hjelp eller ved hjelp av behandling kan kurere den forbigående hodepine. Dersom du er usikker på hva hodepinen skyldes, bør du oppsøke en lege for nærmere utredning. Livstruende sykdommer som for eks. hjernesvulst, hjernehinnebetennelse og hjerneslag har hodepine som symptom.

:Vi anbefaler at du øyeblikkelig går til lege hvis smerten har noen av disse formene:

 • Hvis hodepinen kommer plutselig, er intens og en type du aldri har hatt før.
 • Dersom hodepinen er gradvis økende.
 • Dersom hodepinen er ledsaget av feber.
 • Hvis du opplever nedsatt følelse eller lammelse av hodepine.
 • Hvis hodepine oppstår for første gang etter 50 år.
 • Hvis du har migrene som alltid opptrer på samme side av hodet.

TILBAKE

Kjevespenninger

Kjevespenninger er et utbredt problem og utløses som regel av stress. Foruten spenninger og smerter i kjevemuskulaturen kan kjevespenninger forårsake en rekke symptomer; blant annet hodepine, svimmelhet og nakkesmerter.

Selv om kjevespenninger som regel utløses av stress er årsaken mer komplisert. Det hjelper sjelden å gjøre øvelser for kjeven som i noen tilfeller bare forsterker problemet.

Kjevespenninger opparbeides som regel over mange år og ofte er både de indre og de ytre musklene involvert. Over tid kan kjevespenninger forårsake slitasje på tenner og forandringer i bittet. I tillegg vil kjevespenninger påvirke funksjonen av de øverste nakkevirvlene. Dersom man skal få bukt med problemet må man benytte en kombinasjon av naprapatbehandling og bittskinne. Pasienter med kjevespenninger reagerer raskt på riktig behandling.
TILBAKE

Svimmelhet

Svimmelhet er en følelse av at en selv eller omgivelsene beveger seg uten at det er reelt. Det kan oppleves som svært plagsomt og skremmende, men er svært sjelden et tegn på alvorlig sykdom. Svimmelhet kan og skal diagnostiseres så nøyaktig som mulig. Det er en hyppig tilstand hos eldre, men man må ikke slå seg til ro med utsagnet «det er nok bare alderen.»

Vanlige årsaker til svimmelhet og balanseforstyrrelser er:

 • Sykdom i indre øre.(virus på balansenerven, «krystallsyke», Menièrs sykdom).
 • Aldersforandring eller nevrologisk ubalanse i sentralnervesystemet.
 • Nakkelåsninger, muskelspenninger og kjeve/bittproblemer (mest vanlig).

Rask effekt

I ca 50 prosent av tilfellene skyldes svimmelheten enkle funksjonsfeil i nakke og kjeve/bitt. I så fall vil de aller fleste reagere meget positivt på behandling av naprapati i kombinasjon med kjeve/bitt behandling som innebærer massasje av kjevemuskulaturen og eventuelt bittskinne.

I noen tilfeller vil naprapaten sende deg til fastlege for å få henvisning til utredning hos øre-, nese- halslege.

Øre-, nese- og halslege

 • Medisinske spesialister med kompetanse og erfaring innen balanselidelser og svimmelhet.
 • Velutstyrt laboratorium.
 • Pasienter trenger henvisning fra lege.

NAPRAPAT

 • Nedsatt bevegelse i nakken og / eller kjeve kan være direkte årsak til svimmelhet.
 • Undersøkelse og vurdering av naprapat er derfor en naturlig del av utredningen av svimmelhet.

TILBAKE

Smerter i ansiktet

Den mest kjente grunnen til smerte i ansiktet er irritasjon av trigeminusnerven. Denne smerten kan for noen oppfattes som uutholdelig. Men, det er flere årsaker til nummenhet og smerter i ansiktet. Vanligvis er disse muskuløse eller nevrologiske og kan behandles med en kombinasjon av naprapati og nåler.
Hvis behandlingen er effektiv, vil pasienten oppleve bedring innen 2-4 uker.

De vanligste årsakene til smerter i ansiktet er:

 • Redusert bevegelse av leddene i nakken
 • Kjevespenninger
 • Triggerpunkter i hodebunnen og halsen
I de tilfellene det er snakk om en reel Trigeminusnevralgi som kjennestegnes ved at smertene ofte kommer støtvis og gjerne som følge av berøring av det aktuelle området, sender vi deg videre til fastlege.

TILBAKE

Idrettsskader

Som en aktiv person, vet du hvor lett det er å bli skadet i trening og konkurranse. På et punkt i idrettskarriere
har alle opplevd en idrettsskade selv, eller opplevd at en venn har blitt skadet. Det er viktig å vite hva slags skade som har oppstått, hvordan den skal behandles akutt, og også for videre behandling av denne. Man forstår også hvor viktig det er å forebygge alle typer idrettsskader.
De fleste idrettsskader påvirker muskler, sener og leddbånd. Dette kalles bløtvevskader, og deles inn i akutte skader og belastningsskader.

Naprapaten vet at det er viktig å kjenne egenarten i ulike typer idrettsskader, slik at disse kan håndteres på en riktig måte så snart som mulig. Det er også gunstig å vite hva som skjer i kroppen når en skade oppstår, for å forstå hvorfor det er viktig å ha riktig behandling.

Naprapaten har omfattende kunnskap angående idrettsskader og brukes derfor av flere idrettslag og klubber som krever kompetanse i behandling / diagnostisering, rehabilitering og forebygging av disse skadene.
Skulle en skade oppstå, ta kontakt med oss for diagnostisering og behandling.
TILBAKE